Kiểm toán Thăng Long được thành lập theo giấy ĐKKD số 0104743377 ngày 17/6/2010, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 12/7/2016. Kiểm toán Thăng Long là một Công ty chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán, Tư vấn Tài chính, Kế toán, Tư vấn thuế và Thẩm định giá trị tài sản. Giá trị cốt lõi của Kiểm toán Thăng Long được khách hàng đánh giá cao là yếu tố con người, với thế mạnh là đội ngũ kiểm toán viên, thẩm định viên, trợ lý kiểm toán và các kỹ thuật viên có bản lĩnh, chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao đã từng nhiều năm làm việc tại các Công ty kiểm toán. Với đội ngũ cán bộ đó cho phép Kiểm toán Thăng Long thực hiện và hoàn thành hàng loạt các dịch vụ chuyên ngành về kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính, kế toán, tư vấn thuế và thẩm định giá trị tài sản cho nhiều tổ chức và đơn vị hoạt động trên khắp cả nước. Các dịch vụ Kiểm toán Thăng Long cung cấp đã được nhiều khách hàng và Cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá rất cao về chất lượng.

Bên cạnh dịch vụ chuyên môn, Kiểm toán Thăng Long rất chú trọng đến các dịch vụ đào tạo, dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn tài chính, kế toán, thuế nhằm giúp khách hàng tăng cường công tác quản lý kinh tế tài chính, hoàn thiện hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong xu thế hội nhập quốc tế.

Bài viết trước đó Dịch vụ kế toán